Seminarski dani u našoj ustanovi

U cilju stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i direktora, tokom mjesecajanuara 2023. godine, u našoj školi uspješno je realizovan projekat „Seminarski dani“. Ciljprojekta je sticanje novih i usavršavanje postojećih ličnih i profesionalnih kompetencija zaunapređivanje odgojno-obrazovnog rada.U ponedjeljak, 16.1.2023. godine, realizovani Read more