Posjeta vatrogasaca školi

Danas su našu školu posjetili članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva u okviru projekta “Mali vatrogasac” i učenicima saobraćajne sekcije sa učiteljem Asimom Hodžićem i učiteljicom Adilom Mehanović na zabavan način demonstrirali kako ugasiti vatru i ponašanje u kriznim situacijama.