Obilježen 21. mart – Svjetski dan šuma

Obilježavanje Svjetskog dana šuma započeto je 1971. godine na inicijativu Evropske
poljoprivredne konfederacije. Odlukom UN-a od 2012. godine Svjetski dan šuma obilježava
se svake godine 21. marta kako bi se skrenula pažnja na važnost očuvanja šuma i šumskih
ekosistema. Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. Prema podacima UN-a godišnje
nestaje 13 miliona hektara šuma u svijetu čime se za 12-20 posto povećava emisija
stakleničkih plinova i ubrzava nastanak klimatskih promjena. Članovi ekoloških sekcija nižih
i viših razreda, uz pomoć nastavnica Hećimović Mersihe, Zahirović Hazime i Mulahalilović
Have, obilježili su ovaj značajni ekološki datum postavkom tematski prilagođene izložbe
otvorene za javnost te posjetom obližnjoj šumi gdje su na licu mjesta nastavnici održali
prigodno predavanje o značaju šuma za život na Zemlji. Učenici su akcijom čišćenja šume te
prepoznavanjem proljetnica, biljki koje navješćuju buđenje prirode, i praktično primjenili
stečena znanja.