Kavazović Tarik osvojio brončanu medalju na Međunarodnoj smotri naučno-tehničkog stvaralaštva mladih

U subotu, 6. maja 2023. godine, u Banovićima je organizovana Međunarodna smotra naučno-
tehničkog stvaralaštva koja je okupila oko 450 učesnika iz Bosne i Hercegovine i zemalja
regiona: Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Organizatori su
Udruženje za naučno-tehnički odgoj mladih u Tuzlanskom kantonu i Javna ustanova Osnovna
škola Banovići. Na smotri su učestvovali i naši učenici Kavazović Tarik, 6b i Mujanović
Adelina, 9a, sa svojim nastavnicama Mehinović Esadom i Ibrahimović Enidom. U holu
Radničkog doma prezentiran je praktični rad timova i obavljeno njihovo ocjenjivanje. Učenik
naše škole Kavazović Tarik osvojio je 3. mjesto i brončanu medalju iz discipline rad iz
nastave 6. razred, mentorica je nastavnica tehničkog odgoja i informatike Mehinović Esada.
Čestitamo učeniku i mentorici na ovom izuzetnom uspjehu!