Održan Girl Power Sajam

Međunarodni dan djevojaka i žena u IKT obilježava se svake godine zadnjeg četvrtka u mjesecu aprilu. Udruženje mladih žena GirlTHing već šestu godinu zaredom aktivno sudjeluje u obilježavanju ovog dana, te se trudi inspirsati i osnažiti djevojke da se upuste u svijet informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
Ove godine naša škole je uzela učešće sa ekipom učenica od 6 do 9 razreda.
Ekipu su sačinjavale:

1 Ajša Duraković 9r
2 Senka Hogić 9r
3 Elmina Čandić 8r
4 Šejla Jahić 7r
5 Halida Subašić 7a
6 Ajna Taletović 7r
7 Kovač Melika 7r
8 Nejla Mahmutović 6r

Nastavnik mentor:

Nijaz Halilović

Čestitamo učenicama i mentoru !