Seminarski dani u našoj ustanovi

U cilju stručnog usavršavanja nastavnika, stručnih saradnika i direktora, tokom mjeseca
januara 2023. godine, u našoj školi uspješno je realizovan projekat „Seminarski dani“. Cilj
projekta je sticanje novih i usavršavanje postojećih ličnih i profesionalnih kompetencija za
unapređivanje odgojno-obrazovnog rada.
U ponedjeljak, 16.1.2023. godine, realizovani su sljedeći seminari:

„Svaki učenik može uspjeti“ (predavač Mehanović Adila);

„Zašto učenici zaboravljaju i šta možemo učiniti da to spriječimo“ (predavači Grapčanović
Majda i Sadiković Admir).
Istoga dana prisustvovali smo seminaru „Značaj psihologije u prevenciji stresa kod učenika i
nastavnika“ (predavač prof.dr. Čaušević Redžo). Na ovom izuzetnom seminaru imali smo
priliku upoznati se s negativnim posljedicama stresa na tjelesno i mentalno zdravlje, te kako
prepoznati vlastite znakove stresa i stresnih reakcija.
U utorak, 17.1.2023. godine, realizovani su sljedeći seminari:

„Psihološke karakteristike učesnika u nastavnom procesu“ (predavači Spahić Murisa i
Zahirović Hazima);

„Pet faza razvoja bosanskog književnog jezika“ (predavač Ibrahimović Jasmina).
U srijedu, 18.1.2023. godine, realizovana su dva seminara:

„10 dobrobiti sporta za našu psihu“ (predavači Gobeljić Hazim i Mešić Mirza) i

„Nasilje među djecom u školi“ (predavači Mulahalilović Hava i Mujčinović Fatima).
U četvrtak, 19.1.2023. godine, realizovani su sljedeći seminari:

„Rad sa nadarenom djecom“ (predavači Hećimović Mersiha i Ibranović Meliha) i

„Strahovi i anksioznost kod djece školske dobi“ (predavači Hasić Taliba i Tomić Tatjana).
U petak, 27.1.2023. godine, realizovan je seminar:

„Plan evkuacije i spasavanja učenika u slučaju požara, poplave i zemljotresa“ (predavač
Sinanović Ervada, direktorica škole)
U odličnoj stvaralačkoj atmosferi punoj poleta i entuzijazma priveli smo kraju ove zanimljive
seminarske dane na kojima su nastavnici i stručni saradnici puno toga naučili, podsjetili se na
uzroke i posljedice određenih ponašanja, razmišljanja i emocija, te ojačali svoje sposobnosti
učenja i pamćenja primjenom odgovarajućih tehnika.