U našoj školi obilježen Dan maternjeg jezika

Da bi se ukazalo nazaštitu i značaj jezičke raznolikosti i kulture, Organizacija za obrazovanje,
nauku i kulturu pri Ujedinjenim nacijama (UNESCO) je 1990. godine 21. februar proglasila
Međunarodnim danom maternjeg jezika. Ovaj značajan datum obilježen je u našoj školi
nizom prigodnih aktivnosti. Učenici su zajedno s nastavnicima maternjeg jezika realizovali
radionicu Pisanje tekstova bosanskim pismima koja su kroz historiju korištena u Bosni i
Hercegovini: glagoljica, ćirilica, bosančica, arebica i latinica, a raspisan je i konkurs literarnih
radova inspirisan ljubavlju prema maternjem jeziku. Komisija je pregledala pristigle radove i
najboljim proglasila rad učenice Đogić Emire, 8b, koji je poslan na zajedničku izložbu
radova, koja je ove godine upriličena u OŠ „Mehmed beg Kapetanović Ljubušak“ Srnice
Donje. Najuspjeliji literarni radovi kao i pisani radovi nastali tokom radionice su izloženi u
holu naše škole. Izložba je otvorena za javnost.