OBILJEŽAVANJE SEDMICE PREVENCIJE MEĐUVRŠNJAČKOG NASILJA

Komisija za kulturnu i javnu djelatnost naše škole je donijela odluku da se SEDMICE PREVENCIJE MEĐUVRŠNJAČKOG NASILJA obilježi od 18.12. do 22.12. 2023. godine. Razrednici sa svojim učenicima su nizom aktivnosti radili na prevenciji međuvšnjačkog nasilja. Mnogobrojne su aktivnosti koje su realizovane: radionice sa učenicima, prezentacije, panoi i dr. Međuvršnjačko nasilje je česta pojava među djecom kako u školi tako i izvan nje. Kako prepoznati nasilje? Kako reagovati? Kome to sve prijaviti? Samo su neka pitanja i odgovori sa kojim su se naši učenici i nastavnici susretali ove sedmice. Prevencija je najbolji lijek za sve.