Muzikoterapija u našoj školi

Naša škola je aplicirala za projekat koje je raspisalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaunapređenje muzičkog obrazovanja- muzikoterapija. Projekat je realizovan krajem decembra a ovimprojektom škola je bogatija za nekoliko muzičkih instrumenata i pomagala koji će nastavu učinitikvalitetnijom i zanimljivijom.