Priredba u povodu Dana dječije radosti

U petak, 30.12. 2022. godine, naša škola je tradicionalno, kao i svake godine do sada,
organizovala prigodnu novogodišnju priredbu povodom Dana dječije radosti. Raznovrsnim i
bogatim programom koji je obuhvatio recitacije, glumu, pjesmu i ples, naši učenici su se
predstavili svojim drugarima, roditeljima i zaposlenicima škole. U veselom prazničnom
raspoloženju završavamo prvo polugodište školske 2022/2023. godine.