Muzikoterapija u našoj školi

Naša škola je aplicirala za projekat koje je raspisalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke za
unapređenje muzičkog obrazovanja- muzikoterapija. Projekat je realizovan krajem decembra a ovim
projektom škola je bogatija za nekoliko muzičkih instrumenata i pomagala koji će nastavu učiniti
kvalitetnijom i zanimljivijom.